İade Sözleşmesi

İade, İptal ve Değişim

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE

Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

İPTAL İŞLEMLERİ

Siparişinizin iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sipariş henüz kargoya teslim edilmemişse, siparişin iptali için e-posta (info@syrixshop.com) adresine sipariş numaranızla birlikte durumu açıklayan bir e-posta gönderebilirsiniz. Veya destek hattını +90(212) 909 37 65 hafta içi çalışma saatleri içinde arayarak iletebilirsiniz.

DEĞİŞİM İŞLEMLERİ

Yurt içi siparişlerde değiştirmek istediğiniz ürünü ücretsiz kargo ile 14 gün içinde iade edebilir ve bu esnada yeni bir sipariş oluşturarak dilediğiniz zaman satın alabilirsiniz. Yurt dışı siparişlerde değiştirmek istediğiniz ürünün, kargo ücretini karşılayarak, 14 gün içinde iade edebilir ve bu esnada yeni bir sipariş oluşturarak dilediğiniz zaman satın alabilirsiniz.

Hasar gören gönderiler:

Kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcıya teslim edilen gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden Kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden tarafından imzalanacak bu tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı Ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcıdan kaynaklanan mekanik hasarlarla ilgili değişim talepleri kabul edilmeyecektir.

İADE İŞLEMLERİCAYMA HAKKI ALICI;

satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı kullanılamayacak ürünler şunlardır:

· Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler,
· Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler,
· Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler,
· Gazete, dergi gibi süreli yayınlar,
· Hızlı bozulan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler,
· Basılı ürünler (Kitap, vb)

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır:

· Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan (iç çamaşırı, mayo, kozmetik, vb) ürünler iade alınamamaktadır.
· Taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
· Her türlü yazılım ve programlar
· DVD, VCD, CD ve kasetler
· Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
· Telefon kontör siparişleri

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcıya teslim edilen gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden Kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden tarafından imzalanacak bu tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı Ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcıdan kaynaklanan mekanik hasarlarla ilgili değişim talepleri kabul edilmeyecektir.

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ

Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI

3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI

1. Fatura ile birlikte gönderilmiş olan iade formu doldurularak, faturanın bir nüshası ile birlikte İade Adresi: sitemizde yer alan  adresimize Kargo ile ücretsiz olarak gönderilebilir. Ürünlerin, iade sürecinin sağlıklı olarak gerçekleştirebilmesi için gönderinin üzerine A4 Kağıtla İADE EDİLECEKTİR başlığı eklenebilir. Sürecin sağlıklı yürüyebilmesi adına Kargo firmasından sağlanabilecek Gönderi kodunu saklanmalıdır. İade edilecek ürünlerin düzgün olarak paketlendiğinden ve ayrı ayrı orijinal ambalajlarında olmasına dikkat edilmelidir. İadelerin içine durumu açıklayıcı bir not eklenmesi iade sürecinin hızlanması açısından faydalı olacaktır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
2. Sözleşmeye uygun olmayan Ürünler, memnuniyet garantisine tabi olan Ürünler ve nakliye sırasında hasar görmüş gönderiler iade edilebilirler. İşbu bölümde memnuniyet garantisine tabi ürünlerin iadeleriyle ilgili kuralların ayrıntılarını düzenlemektedir.
3. Ürün Ücretinin İadesi sadece ilk Ürün satın alımında geçerlidir ve Kullanıcı tarafından birden fazla Ürün sipariş edilmiş olsa bile sadece tek kişiye/adrese gönderilen tek bir adet Ürünü kapsamaktadır. Ambalajlama ve yukarıdaki V numaralı paragrafın 12. maddesinde belirtilen gönderi masrafları Ücret İadesinin kapsamına girmezler.
4. Ücret İadesi, sadece Sitede belirtilen süre içerisinde Satıcı tarafından belirtilen adrese yazılı olarak iade talebinde bulunulduğunda mümkündür. Bu süre Kullanıcının Ürünleri teslim aldığı gün itibarıyla başlar. İade talebinin posta ile gönderilecek olması halinde mektubun Sitede belirtilen süre dolmadan önce gönderilmesi zorunludur.
5. Teslim edilen Ürünlere ait bütün ambalajların (kullanılmış olanlar da dahil) Sitede belirtilen süre içerisinde Satıcı tarafından belirtilen adrese gönderilmeleri gerekmektedir. Bütün ambalajların gönderilmemesi garantinin iptal olması ve Ücret İadesinin yapılmamasıyla sonuçlanacaktır.
6. Ücret İadesi prosedüründen yararlanan Kullanıcının satın aldığı en fazla bir adet Ürün karşılığı ücreti talep etme hakkı bulunmaktadır. Gönderi masrafları da dahil olmak üzere diğer ödemeler ve masraflar iade edilmeyecektir. Birden fazla Ürün sipariş edilmiş ise ortalama Ürün fiyatı hesaplanacaktır ve sipariş edilen Ürünün gönderi ücretini Kullanıcı karşılayacaktır. Ambalajlama masrafı ve iade edilen Ürünlerin ve ambalajların geri gönderilme masrafları Kullanıcıya aittir. Satıcı karşı ödemeli gönderileri teslim almamaktadır.
7. Sadece Üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanılmış Ürünler için olan iade talepleri işleme konulacaktır.
8. Kullanıcı tarafından uzun bir süre boyunca kullanmak amacıyla birden fazla Ürün sipariş edilmesi ve bu Ürünlerin etkisiz olduğunun ilk ay içerisinde tespit edilmesi halinde Kullanıcının bunları kullanmaktan vazgeçme hakkı bulunmaktadır. İlk Ürünün İadesi sırasında Kullanıcı Satıcı tarafından belirlenen adrese diğer Ürünleri de açılmamış halde gönderirse Satıcı bütün açılmamış Ürünlerin ücretlerini gönderi ücretlerini düştükten sonra iade edecektir.
9. İade talebi yazısında bulunmaları gereken minimum bilgiler şunlardır: Siparişi veren Kullanıcının bilgileri (Kullanıcının adı ve soyadı, Ürünlerin teslim edildikleri adres, e-mail adresi ve telefon numarası), iade edilen Ürünlerin listesi, Ürünlerin kullanımına başlanan ve kullanımın sona erdiği tarihler, ayrıntılarıyla kullanım şekli ve kullanımdan doğan etkiler, iade talebinin ne şekilde işleme konulmasının istendiği (Ürünlerin onarımı veya değiştirilmesi ya da Ücret İadesi) ve Ücret İadesinin yapılacağı banka hesabı numarası. Bunun dışında iade talebi yazısının anlaşılır ve içeriğinin okunaklı olması ve Kullanıcının okunaklı bir imzasını içermesi gerekmektedir. Yukarıdaki bilgileri içermeyen iade talepleri işleme konulmayacaktır.
10. Kullanıcı tarafından iade edilen Ürünlerin ambalajlarının hasar görmeyecek şekilde paketlenmeleri gerekmektedir. Kullanıcı, sadece ambalajların hasar görmesini engelleyecek paketler veya zarflar kullanmalıdır. İade prosedürünün işletilebilmesi sadece nakliye sırasında hasar görmeyen Ürünler ve Ürün ambalajları için mümkün olmaktadır.
11. İade talepleri, gönderilen Ürünler ile birlikte gelen bilgi notunda belirtilen adrese ulaştıktan sonraki 14 iş günü içerisinde işleme konulmaktadır. İade talebi kabul edilir ise Ücret İadesi veya Ürünlerin onarımı/değiştirilmesi işlemlerinden birisi otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Kullanıcı göndermiş olduğu iade talebinin durumuyla ilgili bilgilere Ürünün etiketinde bulunan Satıcıya ait e-mail adresi aracılığıyla ulaşabilmektedir.
12. İade talebi kabul edilirse, satın alınan bir adet Ürünün fiyatına eşit iade talebi yazısında Kullanıcı tarafından belirtilmiş olan banka hesabına Satıcı veya Satıcı tarafından görevlendirilen başka bir kuruluş tarafından sadece banka havalesi ile iade edilecektir. Eğer Kullanıcı tarafından satın alınan Ürünün bedeli Satıcının eline henüz geçmemişse, özellikle de kapıda ödeme yöntemi kullanılmış ise, Ücret İadesi işlemini Satıcı adına posta kurumu, kurye veya nakliye şirketi yapabilir.
13. Siparişler karşılığı ödemelerin kredi kartı veya debit kartı kullanılarak peşin olarak yapılması durumunda, Kullanıcı eğer bankasında ters ibraz (“chargeback”) sürecini başlatır ise iade prosedürü askıya alınır ve ihtilaf giderilinceye kadar Satıcı iade talebini işleme koymaz. Eğer banka ters ibrazı kabul eder ise böyle bir Kullanıcının, garanti ve iade talebi şartlarını karşılıyor olsa bile Ücret İadesi hakkı bulunmamaktadır.
14. Hasar gören gönderiler: Kullanıcı teslim alırken gönderiyi nakliye sırasında hasar görüp görmediğini tespit etmek amacıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcıya teslim edilen gönderide hasar tespit edilmesi halinde teslim eden Kullanıcının talebi üzerine hasar tespit tutanağı hazırlar. Kullanıcı ve teslim eden tarafından imzalanacak bu tutanak iade talebi için bir dayanak oluşturacaktır. Kullanıcı Ürünlerin ücretsiz olarak değiştirilmesini ve Ücret İadesi talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcıdan kaynaklanan mekanik hasarlarla ilgili iade talepleri kabul edilmeyecektir.

 

iADE fORMU

Yer, tarih

Kullanıcının adı ve soyadı
İkamet adresi

Beyanın gönderileceği adres:
Gönderiye eklenen bilgi notunda bulunmaktadır

 

Beyan
Uzaktan akdedilen sözleşmenin feshi

 

……………….. tarihinde tarafımdan gönderilen siparişin teyit edilmesi sonucu aktedilen …………………(ürünün adı) adlı ürünün alış-satış sözleşmesini feshettiğimi beyan ederim.

 

……………….. (yazı ile: ………………………………………………………………) değerindeki ücretin
Şu banka hesabına havale edilmesini talep ediyorum:………………………………………………………………………………………………………….

 

Şu ürünleri açılmamış halde iade etmekteyim: ……………………………………………….(ürünlerin adları ve adetleri).

 

 

 

Kullanıcının imzası

 

 


 

TERMS OF COMPLAINTS

I. Complaints Procedure

1. All complaints should be sent by letter to the return address indicated on the leaflet attached to the Products delivered.

2. Complaints may concern Products which do not comply with the agreement, Products which are covered by a satisfaction guarantee, as well as damaged shipments. This chapter governs in particular the complaints filed on the basis of the satisfaction guarantee.

3. A Refund resulting from the purchase of a Product bought with a satisfaction guarantee is only possible in relation to the first purchase of the Product, and solely with respect to the price of a single Product per person/household, regardless of the total quantity of Products ordered by the User. Packing and shipping costs, as indicated in paragraph V section 10 above, are not subject to a Refund.

4. Refunds are possible only when the complaint is sent in writing by the deadline indicated on the Website to the address specified by the Seller. This period is calculated from the date of receipt of the Products by the User. In the case of a complaint sent by mail, it is necessary that the letter is sent before the deadline indicated on the Website.

5. All packaging (also used packaging) for the Products delivered must be returned to the address indicated by the Seller within the period of time indicated on the Website. Failure to return all the packaging will result in the cancellation of warranty and a lack of a Refund.

6. When using the Complaints Procedure, the User may reclaim the price of a maximum of one purchased Product. Other fees and expenses, including shipping costs, will not be reimbursed. If you order more products, the price will be calculated as the average price of the Product, and the shipping costs of the ordered Product will be borne by the User. The costs of packing and returning the Products or packaging are borne by the User. The Seller does not accept cash-on-delivery shipments.

7. Only complaints concerning Products used in accordance with the Manufacturer’s instructions will be processed.

8. If the User orders a larger quantity of the Products for long-term use, and after the first month of use they conclude that the Products are not effective, the User has the right to resign from further use of the Products. In such an event, if the User, when using the complaints procedure, returns all the other unused and intact Products to the address indicated by the Seller, the Seller shall refund the price of all the intact products, less shipping costs.

9. The information included in the written complaint should include, at the least: personal data of the User who has placed the Order (the User’s name and surname, address to which the Products were delivered, an email address and a telephone number), a list of the Products returned, the date of beginning and finishing the use of the Products and a detailed account of how the Products have been used, and what were the consequences thereof, as well as the expected outcome of the complaint (i.e. how the complaint should be dealt with – through fixing or exchanging the Products or granting a Refund) and a bank account number to which the Refund is to be made. In addition, the letter of complaint should be legible, coherent, and should include a legible signature of the User. Letters of complaint which do not contain the above information will not be dealt with.

10. Product packaging returned by the User should be properly secured so as to prevent it from any damage. The User should only use packaging or envelopes that guarantee appropriate protection of their contents. Only Products or Product packaging which have not been damaged in return transit can be eligible for the complaints procedure.

11. Complaints are processed within the period of 14 working days of the date of receipt at the address indicated on the leaflet attached to the Products. Where a complaint is successful, the Refund or fixing/exchange of the Products occurs automatically. The User may inquire about the status of the complaint via e-mail sent to the e-mail address indicated on Product’s label.

12. Should the complaint be deemed valid, the money for the purchase equal to the price of a single Product purchased shall be transferred by the Seller, or entity authorised by them, by bank transfer only, to the bank account indicated by the User in the written complaint. If the Seller has not received payment for the Product purchased by the User, for instance in the case of payment on delivery, reimbursement on behalf of the Seller may be conducted by the Post Office, courier or shipping company.

13. With respect to Orders settled upfront with a credit/debit card, where the User files a credit/debit card chargeback at the issuing bank, the processing of their complaint will be put on hold and will not be dealt with by the Seller until the issue is resolved. Despite having satisfied the complaints procedure, no Refund will be granted to a User whose chargeback was successful.

14. Damaged shipments. The User is obliged to examine the shipment at the time of its receipt in order to verify whether or not it has been damaged in transit. In the event of the shipment delivered to the User being damaged, the delivering party should complete a damage report at the User’s request, which will be signed by both the User and the delivering party, and which can be used to lodge a complaint. The User has the right to request an exchange of Products free of charge or a Refund. Complaints resulting from mechanical damage caused ??by the User will not be processed.

II. Additional information

1. In the case of improper use of any of the Products, or in the event of use which does not comply with the instructions provided on the packaging and/or the leaflet attached to the Product, the Seller is not responsible for the consequences of such use.

2. For further information on the Products presented on the Website, please contact our customer service representatives. For faster response, please call the number provided on the Website or email us using the form available on the Website. When calling the number provided on the Website, you will be charged according to the price list of your telephone services provider.

III. Final provisions

1. Any disputes will be first settled by negotiation, with the intention of an amicable settlement.

2. In the event of failure to reach an amicable agreement, the court applicable for any disputes arising out of use of the Website, the Products described on the Website, the purchase of the Products from the Seller or interpretation of these Terms of Use, shall be the court applicable for the seat of the defendant.

3. The Administrator of this Website reserves the right to amend the contents of these Terms of Use by posting the new terms on the Website. The changes will be visible to persons submitting Orders online, and will apply to Orders that have been placed after their introduction.

City/town, date

Full name of the User
Residential address

Address for the delivery of the notification:
In accordance with the leaflet accompanying the consignment

 

Notification
of withdrawal from a distance contract

 

I hereby declare that I am withdrawing from the agreement for the sale of ………… (product’s name) concluded upon confirmation of the order placed by me on ………… (date).

 

I request the reimbursement of the amount of …………….. (in words: …………………………………………………….)
to the bank account no. ………………………………………………………………………………………………………….

 

I am returning ……………………………………………………………………….. (product name and quantity) in an unaltered state.

 

 

 

User’s signature

 

 

 

EK BİLGİLER

1. Tanıtımı yapılan Ürünlerden herhangi birinin uygun olmayan bir şekilde kullanılması veya Ürün ambalajında ve/veya beraber gelen bilgi notunda belirtilen şekilde kullanılmaması halinde ortaya çıkabilecek sonuçlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

2. Sitede tanıtımı yapılan Ürünlerle ilgili ek bilgiler edinmek için İletişim bölümünü kullanınız. Daha hızlı cevap almak isterseniz Sitede belirtilen telefon numarası veya Sitede bulunan form aracılığıyla e-mail yoluyla bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Sitede verilen telefon numarasına yapılan aramaların ücretleri telefon operatörünün ücret tarifesine uygun olarak Kullanıcı tarafından karşılanmaktadır.

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN ÇÖZÜMLENMESİ

ALICI, satın aldığı ürünlerle ilgili talep ve sikayetlerini SATICI’nın yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresine iletebilir. Haklı talep ve şikayetlerin derhal çözümlenmesi için SATICI elinden gelenin en iyisini yapacağını bildirmekle beraber sorunun bu şekilde uzlaşma yolu ile çözümlenememesi halinde;

ALICI, aynı zamanda 4077 sayılı kanun hukumleri çerçevesinde tüketici sıfatını taşıyor ise; Dilerse sikâyet ve itirazları konusunda basvurularını 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri gereğince ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketicilerin mal/hizmeti satın aldıgı veya ikametgâhının bulundugu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirler. Tüketici sıfatına haiz olmayan ALICI’lar bakımından Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal yollara müracaat söz konusu olacaktır.


Sosyal Medya |